English version Deutsche Version  

                   

   Startside   Historie   Møter/Repr.   Hotell   Karstugu   Herberge   Omtale   Fotogalleri   Aktivitetar   Mat   Gamle Foto   Arrangement  

 
  

Diplomatarium Norvegicum - 1343
 

 

Ei samling på over 20.000 brev frå norsk mellomalder som er lagt ut på nettet gjennom Dokumentasjons-prosjektet. Her kan du søkje i Diplomatarium Norvegicum.

 

Dette dokumentet tek mellom anna for seg pilegrimsloftet på Sygard Grytting.

Omsetting og meir informasjon kjem seinare.

 

       
       
     
                   
                   

  Startside   Historie   Møter/Repr.   Hotell   Karstugu   Herberge   Omtale   Fotogalleri   Aktivitetar   Mat   Gamle Foto   Arrangement    English version Deutsche Version


Sygard Grytting - N-2647 Sør-Fron  - post@grytting.com  -  www.grytting.com - Tlf: (+47) 61298588 -
Mobil: (+47) 91306750 - Foto ©: Sygard Grytting
 

 

Design og Web: Geir Neverdal  www.otta2000.com  www.links4students.com